ترنم منتظر

اللهم عجل لولیک الفرج

شناخت امام عصر عج 1

حسب و نسب و اوصاف و شمایل امام زمان عج

رسول خدا ص فرمودند:

مهدی از فرزندان من است نامش نام من و کنیه اش کنیه ی من شبیه ترین مردم به من از

لحاظ اخلاق و خلقت است. غیبت و حیرتی خواهد داشت که امتها در ان گم می شوند

مانند ستاره ی شهاب می اید پس زمین را از قسط وعدل اکنده میسازد همچنانکه از ظلم و

جور پر شده باشد .

                           (مکیال المکارم:ج ١ - ص ٩۵ از کمال الدین)

رسول خدا ص :مهدی طاووس اهل جنت است.چهره اش مانند ماه درخشنده است بر

 بدن مبارکش جامه هایی از نور است.

                (نجم الثاقب:باب سوم- بیان شمایل و خصائص ان حضرت)

امام صادق ع : گندمگون است که با گندمگونی اش زردی از بیداری شب او را

 عارض شده است.

               (نجم الثاقب باب سوم)

مردی به خدمت امیرالمومنین ع امد و عرضه داشت :از مهدی خدا برای من سخن بگو

...که از کدام طایفه است ؟ حضرت فرمود :از بنی هاشم از برترین نژاد عرب  از قله ی شرف و از اقیانوس  بیکرانه که همه نهر های فضیلت بسوی ان سرازیر است .پناه همه ی پناه دهندگان معدن صفا هنگامی که همه بی صفا شوند .چون مرگ چنگ و دندان نشان دهد او هراسی به دل راه ندهد . هنگامیکه عرصه ی نبرد تنگتر شود ضعف و زبونی نشان ندهد . وقتی که قهرمانان نقش بر زمین شوند او عقب نشینی نکند . همواره اماده نبرد همیشه پیروز دشمن شکن شیر بیشه ی شجاعت درو کننده ی ریشه ی ستمگران ویرانگر کاخهای استبداد وظلم قهرمانی شجاع و بزرگوار شمشیر برنده ای از شمشیر خداوند دست بخشنده ی خداوندی اوج قله ی شرف انسانی که در اعماق اصیلترین فضیلتها ریشه دوانیده است .

هیچ فتنه و پدیده ای تو را از پیروی او منصرف نکند که چنین فتنه گری اگر سخن بگوید بدترین گویندگان است اگر خاموش نشیند همه پلیدی ها و حیله گری ها را در خود جای داده است.

آنگاه به توصیف حضرت مهدی عج  بازگشته و فرمودند:

پناه دهندگیش از همه بیشتر است (پناهگاه همگان است) دانشش از همه افزونتر برای خویشان از همه نیکوتر است.

بارالها بیعت او را پایان بخش همه ی اندوه ها قرار بده.

پراکندگی امت او را به دست او به یگانگی  مبدل فرما .

 اگر خداوند چنین روزی را نصیب تو گرداند چون کوه استوار باش.

اگر چنین روزی را درک کنی بسوی احدی از او روی متاب.

اگر به کویش راه یافتی از او در مگذر .

انگاه با دست مبارکش بطرف سینه اش اشاره کرد و فرمود:

آه چقدر مشتاق دیدار او هستم.!!

                               (بحار الانوار :ج۵۱-ص۱۱۵

                                  و بشاره الاسلام:ص۵۲)

           اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر

 

 

[ جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧ ] [ ٦:٤۱ ‎ق.ظ ] [ ترنم منتظر ] [ نظرات () ]