ترنم منتظر

اللهم عجل لولیک الفرج

محبت وانسان...

خدایا!

در بیابانی گرفتار شده ام که خشک

و سوزان است و در این

عطش به دنبال جرعه ای آب

 میگردم تا اندکی سیراب شوم ودر

دور دست باغی می بینم که

 صدای سبز جویبارش نوید زندگی

میدهد باغی که آن را

 خوشبختی می نا مند  

 وبرای ورود به این

بهشت باید از درهای آن وارد شد.

 یکی از برجسته ترین 

وباشکوه ترین عنا وینی که در زندگی ما

هست  محبت است که هیچ

 کلمه دیگری رانمی توان شناخت که

این چنین درزندگی انسان تاثیر گذار باشد.

 یک طرف دوستی که

بار معنایی عجیبی با خود دارد  ویک طرف

خداوند

 که چه   ترکیب زیبایی میشود.

 محبت  عالی ترین محصول

 قلب انسان است .

درمملکت وجود

شما که از همه بالا تر و

 عالی تراست-قلب-است که عرش

شخیت انسان است که

اندازه هرانسانی را مشخص می کند.

ارزشمند ترین این حوزه ی قلب محبت است.

http://i25.tinypic.com/2mmzbz5.gif

محبت و دوستی اصلی ترین

 هنر انسان است اگر همه ی انسان

خلاصه می شود در

قلب همه قلب خلاصه می شود

 به وابستگی

و تعلق او.

زمانی که کسی یا چیزی

 را دوست دارید اصلی ترین سرمایه

وجود خود را به او تقدیم می کنید...

 هرچه محبوب ارزشمندتر

 باشد به همان نسبت محبت

شماارزشمندتر میشود.

ارزش محبت به محبوب است...

اگر میخواهید بدانید چه قدر

 ارزش دارید  ببینید چه کسی را

دوست دارید.

اگر باب محبت الهی به سوی

 ماانسانها باز میشود چه قدر

انسان می تواند قیمت پیدا کند؟؟؟ 

از کنار این باب به آسانی

 عبور نکنیم وخدا را قیمت خود قرار

دهیم...

چقدر خسارت زده اند کسانی

 که خودشان رااز این نعمت محروم

می کنند!!!؟؟؟

1017588rzolrv0qug

امام حسین ع در مناجات عرفه

میفرماید:

خسارت زده بادآن دستانی

که در تجارت محبت تو شرکت نکرد

چقدر بیچاره وبدبخت است

 که از تجارت عشق بی نصیب مانده

است...

 اصل ماجرا ...

خداوند انسان را دوست دارد

 زیاد هم دوست دارد

این شروع ماجراست زیرا

 انسان آفریده ی اوست  انسان

محصول کارگاه اوست

-دلیل نخست - به همین دلیل خدا هر چه

را که آفریده دوست دارد 

 این قاعده عمومیت دارد و فرقی نمی

کند که درخت باشد یا نبات

 یا جماد یا انسان انسان بیشتر

مورد رتبه قرا ر گرفته

 در بین تمام آفریده ها-

زمانی که خداوند به خود می گوید:

تبارک الله احسن الخالقین

انسان آفریده شد بنابرین

 انسان را بیشتر از موجودات  دیگر

دوست دارد

واز بین تمام انسانها 

بعضی ها رو خیلی زیادتر

دوست دارد آنها کسانی هستند  که

خداوند آنها را به عنوان

محبوب خود قرار داده است .

این محبت از جانب خدا وند

 آغاز شده انسان در یک  کلمه برای

معرفت و عشق آفریده شده

 برای اینکه خودرا به او بشناساند 

واو را مورد محبت خود قرار دهد

کنت کنزا مخفیا 

من یک گنج نا شناخته ای بودم

  وموجودات را آفریدم تا مرا

بشناسند

انسان آفریده شده برای

 معرفت الهی  وپشت سر چنین معرفتی 

عشق تا مرتبه فنا ...

همه امکانات لازم هم  در اختیار

 انسان قرار داده شده!

در درجه اول روح بزرگ الهی

 است  که درانسان تعبیه شده

اگر انسان خود را نشناسد چه

 چیزی را شناخته

بیچاره(کلید

های آن هم  در قرآن آمده که

 یکی ازآنها فطرت است فطرت الله

الذی فطرالناس علیها)

نفخت فیه من روحی

گاهی تعبیر شده است 

 ا مانت مخصوصی در انسان گذاشته ایم

انسان آفریده شده برای عشق ورزیدن به حق 

انسان یعنی کسی که خداوند

می خواهد با او انس داشته باشد .

 وامکان اصلی انسان روح

 است که شا مل 2 استعداد است: یکی

استعداد شناختن یعنی

عقل  ودیگری استعداد دوست داشتن که

است.

[ چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧ ] [ ٩:٢۳ ‎ب.ظ ] [ ترنم منتظر ] [ نظرات () ]