یا اباصالح

یا صاحب الزمان الغوث و الامان

العجل العجل العجل

 -در ظاهر دوست خداوند و در باطن دشمن او مباش!

امام جواد (ع) 

 -خواننده خاموش باید بگم مگه به سن و ساله؟مطمئنی وقت داریم؟

/ 0 نظر / 8 بازدید