نامه ی اعمال

مگه آدم چند سال تو این دنیا زندگی میکنه؟؟؟؟؟

نگاه کنیم زندگیمون مثل برق و باد داره میگذرهههههههههههههههه

آخه واسه این چند وقت زندگی کردن نباید واقعا زندگی کنیییییییییم؟؟؟؟؟

ارزش داره میون ٢ نفر و بهم بزنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کاش هممون واسه ١ روزم که شده با تمام وجود به خودمون و کارامونو خدا و آخرت فکر کنیم مطمئنا زندگیمون تغییر میکنه...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید