آقا بیا...

یک ثانیه از عمر همین یک شب یلدا 

                      باعث شده تا صبح به یمنش بنشینیم

ده قرن ز عمر پسر فاطمه طی شد 

                      یک شب نشد از هجر ظهورش بنشینیم

/ 0 نظر / 9 بازدید