محبت وانسان...

خدایا! در بیابانی گرفتار شده ام که خشک و سوزان است و در این عطش به دنبال جرعه ای آب  میگردم تا اندکی سیراب شوم ودر دور دست باغی می بینم که  صدای سبز جویبارش نوید زندگی میدهد باغی که آن را  خوشبختی می نا مند    وبرای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد.  یکی از برجسته ترین  وباشکوه ترین عنا وینی که در زندگی ما هست محبت است که هیچ  کلمه دیگری رانمی توان شناخت که این چنین درزندگی انسان تاثیر گذار باشد.  یک طرف دوستی که بار معنایی عجیبی با خود دارد  ویک طرف خداوند  که چه   ترکیب زیبایی میشود.  محبت  عالی ترین محصول  قلب انسان است . درمملکت وجود شما که از همه بالا تر و  عالی تراست-قلب-است که عرش شخیت انسان است که اندازه هرانسانی را مشخص می کند. ارزشمند ترین این حوزه ی قلب محبت است. http://i25.tinypic.com/2mmzbz5.gif محبت و دوستی اصلی ترین  هنر انسان است اگر همه ی انسان خلاصه می شود در قلب همه قلب خلاصه می شود  به وابستگی و تعلق او. زمانی که کسی یا چیزی  را دوست دارید اصلی ترین سرمایه وجود خود را به او تقدیم می کنید...  هرچه محبوب ارزشمندتر  باشد به همان نسبت محبت شماارزشمندتر میشود. ارزش محبت به محبوب است... اگر میخواهید بدانید چه قدر  ارزش دارید  ببینید چه کسی را دوست دارید. اگر باب محبت الهی به سوی  ماانسانها باز میشود چه قدر انسان می تواند قیمت پیدا کند؟؟؟  از کنار این باب به آسانی  عبور نکنیم وخدا را قیمت خود قرار دهیم... چقدر خسارت زده اند کسانی  که خودشان رااز این نعمت محروم می کنند!!!؟؟؟ 1017588rzolrv0qug

/ 1 نظر / 4 بازدید
جا مانده از قافله نور

سلام برامون خیلی دعا کنید که خدا عشق و ارادت و محبت به اهل بیت(ع) و شهدای گرانقدرمون را از ما نگیره..........