برزخ و اعمال انسان

به محض اینکه شخص را در قبر میگذارند اعمالش به شکل شخصی در کنارش ظاهر میشود و پس از آن به مرده جسمی میدهند.

به برخی جسم لطیف میدهند که آمادهی برخورداری از نعمات الهی است و به برخی جسم خبیث میدهند که آماده عذاب شدن است.

از نماز جسمی و از زکات جسمی و از روزه و حج و عمره و نیکی به برادران و خواهرانش هر کدام جسمی ظاهر میشود و جسمی زیباتر از همه که ولایت محمد و آل محمد(ص)است.

افرادی که دارای صفات زیر باشند از نعمت های بهشت برزخ برخوردار می شوند:

١- زبانش از گناه تهی باشد

٢- غافل نباشد-یعنی هر چیزی او را به یاد قیامت بیاندازد.

٣-کسی که اعضایش از لغزش پاک شده باشد.

۴- اموالش از حرام خالی باشد.

۵- اعمالش از ریا و ظا هر سازی تهی باشد.

عالم برهوت برای چه کسانی است؟

در عالم برهوت زمین داغ و آسمان کبود است و شکنجه و درد میبارد و فضا و جوش اضطراب القا میکند...

به محض اینکه شخص گنهکار به این عالم وارد میشود دچار اضطراب شدید می شود و اولین کاری که میکند تضرع و التماس است که با بی محلی ملائک روبرو می شود.

دوم تمنای بازگشت و قول جبران

اینجاست که امام میفرماید:

لذات گناه در او ظاهر میشود و او را با خودش در گیر میکند و در برخی روایات است که شخص به خودش بد و بیراه میگوید و شروع به التماس میکند.

امام صادق (ع) می فرمایند:اتخوف علیکم باالبرزخ

در این عالم ائمه حضور ندارند و هر چقدر شخص گنهکار ائمه را صدا بزند از این عالم صدایی خارج نمیشود و جوابی نخواهد شنید.

عذاب گناهانی که در این عالم بیداد می کند عبارتند از:(به ترتیب اهمیت آنها در ایات و روایات)

١-گناهان زبان

٢-ظلم

٣-بی توجهی نسبت به امور مسلمین-در نمازمان مقید باشیم به دعا برای مومنین و مومنات

۴- کبر

در روایت است که اگر شخصی عبادت جن و انس را با خود به برزخ بیاورد در حالی که ارزنی کبر در او باشد همه ی عباداتش به آتش کشیده می شود.

۵- حق الناس(برهوت مملو از کسانی است که حق الناس بر گردن دارند)

۶-ربا و رشوه

٧- تجاوز به حقوق خدا

منبع:سخنرانی سید محمد انجوی - شنبه٣/١٢/٨٧

خدا بهمون توفیق عمل بده!واقعا خدا عاقبتمون رو ختم به خیر کنه!

من الله التوفیق-التماس دعا

/ 0 نظر / 9 بازدید