رشک؟؟؟

در براوردن نیازهایتان از پنهان کاری و راز داری کمک بگیرید چون بی تردید

هر که از نعمتی برخوردار است

دیگران بر او رشک میورزند.

<پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله>

بحار الانوار ج ٧٧ ص ١۵٠ روایت ١

و

ج٧٣ ص٢۵ روایت ٢۶ باب١٣١

-------------------------------------------------

خدا لعنت کند سخن چین را که میان دوستان را به هم میزند...

/ 0 نظر / 10 بازدید