انساان واقعی باش

حاتم طایی هیچگاه اسمش رو روی درخت یا سنگی حکاکی نکرد،

او حتی با هیچ قلم ، مرکبی و رنگی  اسمش رو روی در و دیوار کسی ننوشت ؛

ولی در کمال تعجب ، نامش دنیا رو پر کرده !

با جوهره محبت نامت را بر دلها بنگار؛

بگذار نیکویی نامت را زنده نگهدارد ...

/ 2 نظر / 19 بازدید
خادم الحسین

دیروز نامه ای به فلانی نوشتم و حرفهایی به او زدم و امروز آن را پاره می کنم تا به خودم گفته باشم من غلط می کنم ! من غلط می کنم دیگران را نصیحت کنم در حالی که نماز مغرب و عشای خودم قضا می شود ... شهید حسن باقری به وبلاگ سفیررحمت دعوت هستید.[گل]

مجتبی

قطعه گمشده از پر پرواز کم است یازده بار شمردیم و یکی باز کم است این همه آب که جاریست نه اقیانوس است عرق شرم زمین است که سرباز کم است...