مسند قضاوت

گاهی اوقات به گزاف تکیه بر مسند قضاوت میزنیم وبرای دل خودمون حکم میدیم غافل از اینکه خدا قاضی این مسئله است و ما اینجا هیچ کاره ایم!!!! متفکرمتفکرمتفکر

 

/ 0 نظر / 10 بازدید