عبادت خالص

اخلاص یعنی عشق‌بازی دوطرفه. یعنی خدا هم منتظر است. یک پیوند مبارک بین عبد و پروردگار عالم.

خدا هم منتظر است

یکی از خصوصیّات بندگان حضرت حق این است که ظاهر و باطنشان یکی است. حبیب خدا(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)  فرمودند: این که اولیاء خدا نزد پروردگار عالم، چنان مقرّبند که ذوالجلال و الاکرام فردای قیامت آن‌ها را به عنوان انسان کامل می‌پذیرد، به این دلیل است که ظاهر و باطن آنها یکی است.
آنها فقط و فقط برای خدا سخن می‌گویند، برای خدا می‌نشینند، برای خدا قیام می‌کنند. خشم و محبّت آنها برای خدا است و به تعبیری آنها فقط یک رو دارند. خصوصیّت اولیاء خدا این است و برای همین ذوالجلال والاکرام آن‌ها را انتخاب کرده است؛ چون خالص شده‌اند!

/ 0 نظر / 11 بازدید