جاماندیم...

جاموندیم! چه زود گذشت ٢۴ فروردین ٢ سال پیش..........

بی تو ای صاحب زمان

بی قرارم هر زمان...

شهدا...

ما هم که از مشهد برمیگشتیم...

انگار برقو باد گذشت - اما هنوز دلم با دیدن کلیپ اون شب میلرزه...

خدایا چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هیچی جااااااااااااموندیییییییییییییییییممممممممممممم

با چند تا شاخه گل میتونیم داستان عمرمونو ببینیم!

تا بهشت راهی نیست قدمی برداریم...

/ 1 نظر / 14 بازدید
آرزو

آخ که گفتی جاموندیم ... جاموندیم تک و تنها سوختیم و ساختیم بازم تک و تنها...[گریه]