انسان

خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن چه دشوار است

چه رنجی میبرد آنکس که انسان است و  از احساس سرشار است...

خیلی احساس سبکی میکردم میگفتم دیگه نگهش میدارم اماااااااا همین که صبح شد با اولین تماس دیدم به این راحتیا هم که فکرشو میکردم نیست دل شیر میخواد و همت عالی...

اخه نمیدونم چطوری بگم بهشون که من دیگه اون قبلی نیستم یه عهدایی بستم با یگانه(به قول حاجی پناهیان نازنین)نازنییییییییییییییین که ...

خیلیییییییییییییییییی فرق کردم خودم دارم داغون میشم از اینکه بقیه متوجه نمیشن و همون قبلین...

اهدنا الصراط المستقیم

نازنییییییییییییییینم ایاک نعبد و ایاک نستعین

/ 1 نظر / 16 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم