عید قربان بر همه مبارک

بهترین هدیه و قربانی

                    قربانی نفس

                    قربانی هوی و هوس

         

                                                       خدا توفیق بده !!!

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
آرزو

عید ولایت پیشاپیش مبارک

معتقدین به روح

ما آمدیم تا بمیانیم ...! خوشحال میشیم بیاید و لینکمون کنید ! آشناییم فقط معتقدیم به روح به روح اعتقاد دارید؟ http://khateratedaneshjoyi.blogfa.com/

herespnu

اینجا پیام نور است!!! جایی که متعلق به همه پیام نوری هاست. پیام نور را زنده خواهیم کرد. www.herespnu.mihanblog.com

herespnu

آپ هستم با: متن رسمی افتتاحیه آمدی کامنت یادت نره www.herespnu.mihanblog.com