قافله عشق

قافله ی عشق

در قافله ی عشق اسیران بلائیم
آزرده ترین عاشق دلسوخته مائیم

تا منزل مقصود اگر عمر گذارد
هر شب به تضرع پی صد گونه دعائیم

ساقی اگر آن چشم خمار است که دیدیم
مستانه صفت معتکف میکده هائیم

گفتند خطا باشد از این عشق حذر کن
با وصل تو ما عاشق صد گونه خطائیم

ای پادشه حسن بیا تا که بدانی
ما بر خم ابروی تو این گونه گدائیم

در سینه ی ما از غم هجران تو داغی است
کز آتش آن عشق چنین نوحه سرائیم

گویند ز معشوق در عاشق اثری هست
یک گوشه نگاهی وببین عین شمائیم

در وصل تو ای یار سر از پا نشناسیم
چون لاله در این عشق همه بی سر وپاییم

/ 0 نظر / 9 بازدید