فاطمه ی من

سلام ای غروب غریبانه ی دل

سلام ای طلوع سحرگاه رفتن

سلام ای غم لحظه های جدایی

خداحافظ ای شعر شبهای روشن

خداحافظ ای قصه های عاشقانه

خداحافظ ای آبی روشن عشق

خداحافظ ای عطر شعر شبانه

خداحافظ ای همنشین همیشه

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

تو تنها نمی مانی ای عمر بی من

تو را میسپارم به دلهای خسته

تو را میسپارم به مینای مهتاب

تو را میسپارم به دامان دریا

اگر شب نشینم اگر شب شکسته

تو را میسپارم به رویای فردا

به شب میسپارم تو را تا نسوزد

به دل میسپارم تو را تا نمیرد

اگر چشمه ی واژه از غم نخشکد

اگر روزگار این صدا را نگیرد

خداحافظ ای برگ و بار دل من

خداحافظ ای سایه سار همیشه

اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم

خداحافظ ای نو بهار همیشه 

------------------------------------

 

-برخی اوقات ماها وقت حساب و کتاب خودمونو تک میدونیمو به بقیه نمره تک میدیم!!

 

زیارت امام حسین-ع- لیاقت میخواد  که نصیب هر کسی نمیشه خواهر من لیاقتشو داشتو رفت خدا میدونه که چقدر دوستش دارم بیییییینهااااااایتتتتتتتتت...

خدا کنه منو هم دعا کنه ...

خیلی حرف دارم اما مجالی نیست...

خدا عزیزای همه رو حفظ کنه عزیز منو هم از همه خواطر  حفظ کنه...

در پناه خدای مهربون باشه

 

/ 0 نظر / 12 بازدید