گفت:فدایت...

گفت:

فدایت باقی مسایل آموختنی نیست نوشیدنی ست...

تضرع و ابتهال از درد برمیخیزد...

هرگز شنیده ای زن بچه مرده ای را گریه تعلیم کنند؟!

(از نامه های آیه الله احمد طهرانی استاد علامه طباطبایی)

/ 0 نظر / 4 بازدید